چالش کشتی زنان در راه قهرمانی آسیا؛ دخترانی که رفتند! - برگزیده ها