چالش‌های پیش‌روی طالبان با فعال شدن جریان‌های داخلی در افغانستان - برگزیده ها