پیکر شهید رضا شریفی در آبدانان تشییع شد - برگزیده ها