پیشنهاد وزیر بهداشت برای نواختن زنگ‌ سلامت در مدارس - برگزیده ها