پیشنهاد بازگشایی سالن‌های دولتی تئاتر داده شد/ جوابی نگرفته‌ایم - برگزیده ها