پیروزی یاران موسوی در هفته دوم والیبال لیگ ترکیه - برگزیده ها