پیروزی یاران محمد موسوی در لیگ والیبال ترکیه - برگزیده ها