پیروزی یاران عبادی پور در جام حذفی لهستان - برگزیده ها