پیروزی پر گل سپاهان در اولین دیدار دوستانه اردوی ترکیه - برگزیده ها