پیروزی واترپلوی ایران در دومین بازی قهرمانی آسیا - برگزیده ها