پیروزی مهرام در هفته سوم لیگ بسکتبال/ حسن‌زاده دبل‌دبل کرد - برگزیده ها