پیروزی شیمیدر و گروه بهمن در لیگ برتر بسکتبال زنان - برگزیده ها