پیام وزیربهداشت به مناسبت روز داروساز - برگزیده ها