پیام تسلیت باقری لنکرانی برای درگذشت طریقت منفرد - برگزیده ها