پچ‌پچه‌های جای خالی علیرضا نادری/تقابل سیاسی ۲ کشور در تئاتر فجر؟ - برگزیده ها