پویش اهدای خون در اعیاد شعبانیه آغاز شد - برگزیده ها