پوستر رسمی «ضد» رونمایی شد/ عشقی در تابستان ملتهب سال ۶۰ - برگزیده ها