پوتین: سلاح روسیه امروز به شکل جدی امنیت بسیاری از کشورها را تامین می‌کند - برگزیده ها