پوتین در تله آمریکا افتاد/ الیگارشی روس کم‌کم کاسبان تحریم می‌شوند - برگزیده ها