پنتاگون: هزاران زندانی "داعش خراسان" آزاد شده‌اند - برگزیده ها