پنتاگون: از زمان کنترل طالبان بر افغانستان، هیچ سربازآمریکایی کشته نشده‌ است - برگزیده ها