پس از دو سال خانه شطرنج نوین همدان بازگشایی و افتتاح شد - برگزیده ها