پرچم دختران وزنه‌بردار بالاتر از پسران در قهرمانی نوجوانان جهان - برگزیده ها