پروژه آبرسانی به شهر سنندج در آستانه بهره‌برداری - برگزیده ها