پرمصرف‌ها، ۲۰ برابر مشترکان معمولی برق مصرف می کنند! - برگزیده ها