پرسپولیس در نقل‌وانتقالات ابتدای فصل خوب نبود - برگزیده ها