پایان کاپ رفتینگ ایتالیا با یک طلا و ۲ نقره تیم قایقرانی زنان ایران - برگزیده ها