پایان ماراتن فریزبی کاران کشور در گنبدکاووس - برگزیده ها