پایان عملیات جستجو در مناطق زلزله‌زده افغانستان - برگزیده ها