پایان روز نخست ثبت‌نام از کاندیداهای کمیته ملی المپیک/ ۶ نفر داوطلب شدند - برگزیده ها