پاپ فرانسیس خواستار از سرگیری مذاکرات هسته‌ای شد - برگزیده ها