پاسخ مدیر برنامه‌های مشکات الزهرا صفی به اظهارات دبیر فدراسیون تنیس - برگزیده ها