«پادشاه» به رکورد تاریخی عبدالجبار نزدیک شد + فیلم - برگزیده ها