پاداش ۱۵ میلیونی وزیر و رییس کمیته ملی المپیک به دختران هندبال - برگزیده ها