ونزوئلا، آمریکا را به خرابکاری در تاسیسات نفتی‌اش متهم کرد - برگزیده ها