وقتی حاج قاسم بابت «اجازه مادر» مردد شد/ سرداری که نمی‌شناختیم - برگزیده ها