وعده طالبان برای کمک به مقابله با تروریسم و تغییرات جوی - برگزیده ها