وعده شهرخودرو به کوزین: تا فردا پولت را می‌دهیم - برگزیده ها