وعده زاکانی برای جمع‌آوری تمامی معتادان متجاهر از سطح شهر تهران - برگزیده ها