«وضعیت قرمز» ناگفته‌ها را با کمترین لکنت بیان می کند/ پرسش و بدعت - برگزیده ها