وسلین ۲۴ هندبالیست را برای اعزام به لهستان به خط کرد - برگزیده ها