وزیر کشور صعود تیم ملی فوتبال را تبریک گفت - برگزیده ها