وزیر جنگ اسراییل حتی نمی‌تواند در یک بطری آب را باز کند! - برگزیده ها