وزیر بهداشت درگذشت سرلشکر فیروزآبادی را تسلیت گفت - برگزیده ها