وزنه‌زدن ملی‌پوشان در لیگ برتر ایرادی ندارد / مناطق نفت‌خیز عملکرد خوبی داشت - برگزیده ها