وزش باد شدید در ۶ استان و خطر شکستن درختان / احتمال ریزش بهمن در ارتفاعات - برگزیده ها