ورزش دانش‌آموزی، مهمترین زیرساخت و معبر ورزش قهرمانی است - برگزیده ها