وحید حیاتی از فعالان حوزه موسیقی درگذشت - برگزیده ها