واکنش گلاره ناظمی به بازی در برف لیگ بانوان - برگزیده ها