واکنش به اعلام سازمان غذا و دارو درباره تکرار ماجرای بندر بیروت - برگزیده ها